Εφαρμογές μονώσεων σε διάφορα έργα μας

Kottidis Achilleas waterproofing and insulation applications

Στεγανοποίηση με ασφαλτικλες μεμβράνες αποστράγγιση και θερμομονωτικό πλακάκι polytile