ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αντικείμενο μας είναι οι εφαρμογές θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, από τη στεγανοποίηση των υπογείων μέχρι την πλήρη μόνωση των δωμάτων και του υπόλοιπου κελύφους κάθε κτιριακής κατασκευής. Διασφαλίζουμε την προστασία της οικοδομής, αλλά και την βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης, είτε πρόκειται για νεόδμητο είτε για υφιστάμενο κτίριο.

Kottidis eksoteriki thermomonosi kai steganopoihseis
Στεγανοποιήσεις δωμάτων, υπογείων και εφαρμογή συστήματος ETICS